Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

128 - רוברט ברצ’טולד - נחטפה לנגד עיניהם

March 24, 2019

ג'ן בת ה12 נחטפה על ידי שכן מבוגר, שהיה חברם הטוב של בני המשפחה. פעמיים!

ההורים, שסמכו על המבוגר האחראי והאמינו כי לא ירע לה, התמהמהו להתקשר למשטרה.

הסיפור שהתגלה לאחר מכן היה של מניפולציה עמוקה ולאורך שנים שמטרתה היחידה - להצליח להיות בזוגיות מינית עם הילדה בת ה12.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App