Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

17 - אמנדה נוקס

December 15, 2016

אמנדה נוקס הייתה סטודנטית אמריקאית צעירה באיטליה כששותפתה לדירה נרצחה והיא הואשמה ברצח שלה.

היא הורשעה פעמיים וזוכתה פעמיים. מה לעזאזל קרה שם?