Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

16 - אנדריי צ’יקטילו

December 8, 2016

אנדרי צ'יקטילו הוא הרוצח הידוע ביותר לשמצה בתולדות רוסיה,

הוא הודה ב56 רציחות, והצליח לחמוק מהמשטרה פעמיים בטווח של 12 שנים.