Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

132- עזריה צ’מברלין

April 28, 2019

בשנת 1980, באתר קמפינג באוסטרליה, נעלמת תינוקת מתוך אוהל משפחתי ולאחר שבוע של חיפושים, נמצאים בגדיה מגואלים בדם.

האם טוענת כי ראתה כלב דינגו יוצא מתוך האוהל, אך המשטרה והציבור לא מאמינים לסיפור שלה והיא מוצאת את עצמה מואשמת ברצח.

מדובר באחד הקייסים הכי מפורסמים באוסטרליה ובאחד המשפטים הכי מתוקשרים.

הקייס שהוליד את הביטוי:

"The dingo took my baby"

Podbean App

Play this podcast on Podbean App