Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

251 - תמרה סנסונובה (באבא יאגה האמיתית)

November 8, 2021

 כשהמשטרה הרוסית מצאה ברחוב, עטופים בוילון אמבטיה, את חלקי גופתה של ולטינה, קשישה שהתגוררה באותו רחוב.
הם לא ציפו לגלות שמי שביתר ופיזר את חלקי גופתה, תהיה חברתה תמרה, אישה מבוגרת אחרת שגרה איתה זמנית.

הם גם לא ציפו לגלות שתמרה רצחה וביתרה עוד 11-14 אנשים נוספים.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App