Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

93 - הטבח ב”בראון”, מסעדת העוף והפסטה

June 14, 2018

ב8 לינואר 1993, בפלאטיין, פרברי שיקאגו, שבעת עובדי המסעדה נרצחו והוטמנו במקררים של המקום.

המשטרה המקומית היתה אובד עיצות לנוכח הפשע האכזרי, ובמשך כמעט 9 שנים המקרה היה בלתי פתור.

עד שהגיעה בת  זוגתו של אדם שטענה שהודה בפניה, וראיות DNA של חתיכת עוף חצי אכולה ששמרו 9 שנים הותאמה לשותף שהיא ציינה.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App