Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

277 - פרופילאות פלילית (אורח: ד״ר דר פלג)

May 8, 2022

ד״ר דר פלג הוא פרופילאי פלילי ועסקי, בודק פוליגרף, מרצה בתכנית לפרופילאות פלילית של אוניברסיטת אריאל, וחוקר.

דיברנו על פרופילאות פלילית בישראל ובעולם, על התוקף המדעי של התחום והבשלות המחקרית בה, על שימושים שונים של התחום, ועל איך נכנסים אליו.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App