Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

61 - ד”ר מוות (הרולד שיפמן)

October 26, 2017

רופאים לרוב נתפסים כאנשים אלטרואיסטיים, כאלה המקדישים את חייהם לטיפול ועזרה באחרים.
אך לפעמים, גם הם רוצחים.

בשנת 2000 הורשע הרולד שיפמן ברצח של 15 ממטופליו, 
לאחר חקירה התברר שהמספרים גבוהים בהרבה.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App