Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

269 - אתי אלון ופרשת הבנק למסחר

March 13, 2022

כשאתי אלון הגיע לתחנת המשטרה בתל אביב להסגיר את עצמה על גניבת רבע מיליארד שקל, בכלל עוד לא ידעו שהיתה גניבה.

פרשת הבנק למסחר היא פרשת המעילה הגדולה ביותר במדינת ישראל, שתרמה לשגשוגן של מספר משפחות פשע בישראל.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App