Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

176- משפחת הארט

April 5, 2020

במרץ 2018, רכב צלל מצוק בקליפורניה.

ברכב היו שתי נשים יחד עם ששת ילדיהם המאומצים.

לאחר חקירה של הרשויות נמצא כי זו לא הייתה תאונה טרגית.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App