Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

46 - ה. ה. הולמס

July 13, 2017

הפרק עוסק באחד הרוצחים המפורסמים והידועים לשמצה ביותר, הולמס בנה מלון רצחני והיווה השראה לאינספור סיפורי אימה בכל העולם.

ולמה אנחנו ממש לא מתרגשות ממנו.