Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

267 - הודיה קדם

February 27, 2022

שבת ה-7 בדצמבר 2002 
 ב11:28, מתקשר אב למוקד המשטרה לדווח שבתו בת השנה ועשרה חודשים, הודיה, נעלמה. 
היא היתה בסלון וצפתה ב״צעצוע של סיפור״ כשלפתע לא היתה שם יותר. 
אלפי אנשים התנדבו והתגייסו לחיפושים אחר הודיה קדם, עד שהתברר כי ימים לפני העלמותה, נצפה האב חופר את הקבר שלה.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App