Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

59 - יורן ואן דר סלוט

October 12, 2017

לכל טורף יש את השיטות שלנו לצוד. טורפים מיניים לא יוצאים מן הכלל.
השטה של יורן, שחי בארובהה- מרכז תיירותי שוקק חיים, היתה למצוא תיירות בערבן האחרון, שנייה לפני שהן עוזבות, לבצע בהן את דחפיו האפלים ולא לשאת בהשלכות לאחר שהן עוזבות את האי בבוקר. 

עד שאחת מהן נעלמה והכל הסתבך.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App