Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

15 - האחים מננדז

December 1, 2016

1989, לייל ואריק מננדז טובחים בהוריהם חוזה וקיטי בביתם בבוורלי הילס,

כמעט מיידית, הם יוצאים לבזבז את הכסף של אמא ואבא, ואף אחד לא חושד בהם.