Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

44 - מישל קרטר

June 29, 2017

לפני כשבוע מישל קרטר הורשעה בהריגתו של קונארד רוי, 

הטעיון של התביעה היה כי הודעות הטקסט ששלחה לו הם אלה שהובילו אותו לסיים את חייו וכי מילותיה היו נשק טעון שהיא הגישה לו.