Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

265 - אקרופוליס החדשה

February 13, 2022

אקרופוליס החדשה הוקמה בשנת 57 בארגנטינה כבית ספר לפילוסופיה.

לאורך השנים ביקורות שונות עלו על התנהלות הארגון והנהגתה והעלו דגלים אדומיםבנוגע לתוכן בעל סממנים בעייתיים, ובעיקר בנוגע לפרקטיקות ארגוניות ופסיכולוגיות שננקטו בה

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App