Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

119 - נועה אייל

January 17, 2019

נועה אייל נעלמה בשנת 1998 לאחר שנראתה עולה לטרמפ, גופתה נמצאה למחרת ביער רמות עם סימני אלימות קשים, המקרה נחקק בזכרון הקולקטיבי של ישראל ובפרט של ירושלים לאחר שבמשך שנים למשטרה לא היו חשודים בתיק ולא היה קצה חוט.

בשהת 204, 4 שנים לפני הגולדן סטייט קילר, נעצר דניאל נחמני באישום רצחיתה של נועה אייל בזכות ראיות די.אנ.איי והתקדמות טכנולוגית שאיפשרה את מציאתו באמצעות בני משפחה.

החודש הוא הורשע.

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App