Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

108 - פול וור (אורח: עמרי יוסף) - ראיות די.אנ.איי

October 11, 2018

פרק אורח עם עמרי יוסף, סטודנט לרפואה, שהגיע לספר לקרן ושלי את השתלשלות האירועים המשעשעת בעיירה קטנה בארה"ב של 1994, 

חלק 2 מתוך 2 מתרכז בעיקר בצד של הרפואה המשפטית ומה זה די.אנ.איי, ובמה הוא טוב יותר מדי.אנ.איי מיטוכנדריאלי ואיך משתמשים בו כראיה בבית משפט ואיך השימוש במקרה הספציפי הזה יצרו תקדים משפטי שמשמש עד היום.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App