Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

115 - ספיר ניסני

December 6, 2018

ספיר ניסני הייתה בחורה מבריקה, חדה ורבים צפו לה עתיד מבריק בעולם התקשורת,

עד שהיא שפכה שמן רותח על אמה באמצע הלילה, מעשה אשר גרם למותה של אמה.

תאונה ביזארית או רצח בכוונת תחילה? ולמה אחיותיה של ניסני טוענות שאין להן ספק שזו לא הייתה תאונה?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App