Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

41 - סקוט פיטרסון

June 8, 2017

כשאשתו ההרה של סקוט פיטרסון, לייסי, נעלמה, לסקוט היה אליבי לזמן ההעלמותה.

הוא התנהג באופן מחשיד והיה יהיר בנוגע למידת החוזקה של האליבי שלו.