Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

187 - רצח שלי דדון

June 21, 2020

ב-1 במאי 2014 נמצאת גופה של צעירה במגרש נטוש במגדל העמק. 
תחילה, לאיודעים מי היא ולא נמצאים פרטים אישיים היכולים לעזור בזיהוי באיזור הזירה
מחברים אותה לנעדרת בעפולה בשם שלי דדון, בת דודתה בת התושייה מזהה שיחה חשודה שקיימה עם שלי זמן קצר לפני מותה, 

והקלטת שיחת הטלפון בינהן מובילה לפיצוח חקירה מושלם, המגובה בראיות DNA, הודעה ושחזור.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App