Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

77 - סילביה ליקנס

February 15, 2018

הוריה של סילביה, עובדי הקרנבל, השאירו אותה אצל דודתה גרטוורד במהלכם של מספר חודשים כאשר הקרנבל נדד,
סילביה, שכנראה הייתה ילדה נאה במיוחד, משכה את תשומת לבם של בני הנוער המקומיים ואת חמתה של דודתה,
הם כלאו אותה ועינו אותה במשך חודשים יום יום לאחר בית הספר. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App