Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

42 - טרה גרינסטד

June 15, 2017

טרה גרינסטד נעלמה יום בהיר אחד ב2005 מעל פני האדמה.

במשך 12 השנה שחלפו- למשטרה היו מספר חשודים מרכזיים,

ב2017 המשטרה עצרו אדם ששמו מעולם לא נקשר למקרה ואף אחד עדיין לא לגמרי מבין מה לעזאזל הולך שם?