Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

124 - טד באנדי 2019 (חלק א’)

February 24, 2019
שנתיים וחצי אחרי שדיברנו על טד באנדי בראשית הפודקאסט,
החלטנו לחזור אליו מחדש ולגלול את הסיפור של מי אחד הרוצחים הסדרתיים המפורסמים ביותר, ועל איך הוא הפך להיות הטקסטבוק של הגדרת הרוצחים הסדרתיים