Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

121 - הנאשמים פרק לייב (אורחת: לימור פנחסוב)

January 31, 2019

סינמטק הרצליה הזמין אותנו להתארח בהקרנת הסרט "הנאשמים" על מורשעי רצח הנער דני כץ בחיפה בשנת 83, ולראיין את במאית הסרט לימור פנחסוב עליו.