Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

43 - המתחזה

June 22, 2017

כשהתגלה בספרד אדם הטוען להיותו ילד נעדר מארצות הברית, כל ארה"ב עמדה על רגליה האחוריות וצפתה באיחוד המרגש.

מה יכול לגרום לאותו מתחזה (שיודע היטב שהוא איננו הנער הנעדר) לפנות למשטרה ולהודות בכך לאחר שמשפחה קיבלה אותו לביתם?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App