Lets Talk Murder | בואי נדבר רצח

139- הטיטניק

June 16, 2019

בשנת 1912, אחת הספינות המפוארות ביותר יצאה להפלגת הבכורה שלה.

הטיטניק נחשבה לספינה שלא מסוגלת לטבוע.

באופן טראגי, דווקא בהפלגת הבכורה, הספינה התנגשה בקרחון וטבעה.